preloader

Slide

Nền tảng
dữ liệu realtime.

Microstream

Tạo và quản lý các luồng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Cho phép phân tích và áp dụng AI từ dữ liệu một cách dễ dàng. Giao diện dashboard hiện đại đáp ứng đa dạng nhu cầu

element4 element5 element6 element23 element24 element25 element26 element27 element28 element57 element58
1

Thu thập dữ liệu

2

Tổng hợp dữ liệu

3

Phân tích dữ liệu

4

Dashboard

Liên hệ với chúng tôi và

Cùng thảo luận về bài toán của bạn