preloader

Service Grid 3

Tư vấn Microservice

Tư vấn và cung cấp các giải pháp chuyển đổi từ ứng dụng monolithic sang

Nền tảng dữ liệu realtime

MicroStream cho phép tạo và quản lý các luồng tổng hợp dữ liệu từ nhiều

Dịch vụ DevOps

Với tập quy trình tự động hóa, được tối ưu cho từng giai đoạn làm

Phát triển phần mềm

Với đội ngũ chất lượng cao, chúng tôi thực hiện tư vấn giải pháp và

Kiểm thử phần mềm

Bằng sự kết hợp giữa kiểm thử thủ công và tự động, chúng tôi giúp

Migrate hệ thống

Mang tới sự chuyển đổi liền mạch trong quá trình triển khai song song 2